Voor Anderol hebben we inmiddels al een aantal mooie campagnes mogen maken waarvan Quality Food grade lubricants en een is. Deze smeerolie van Anderol is speciaal ontwikkeld voor voedselverwerkingsmachines en dit wilden we graag duidelijk maken aan de hand van de campagne. Naar aanleiding van een brainstormsessie met een aantal partijen kwamen we tot de ideeën van de volgende campagne.

Voor de campagne is een mechanisch werkende stelling gemaakt waar de smeerolie doorheen kon stromen. Vervolgens zijn hier foto’s van gemaakt. Deze heb ik mogen bewerken (lees: heel wat photoshop uren). Ook zijn er foto’s gemaakt van verschillende producten die gemaakt worden met voedselverwerkingsmachines. Bijvoorbeeld bierflesjes en brood. De producten en het mechanisme zijn over elkaar heen gezet om duidelijk te maken dat het verband hield met elkaar.

De campagne is in verschillende uitingen gebruikt zoals bijvoorbeeld advertenties in tijdschriften, banners, social media posts etc. Hieronder zie je een voorbeeld van de banners.